* Czas trwania tych usług może być dowolnie modyfikowany. Chęć modyfikacji prosimy ustalać z wyprzedzeniem. 

Usługi takie, jak: nauka bądź przypomnienie podstaw jazdy konnej na lonży, treningi na ujeżdżalni oraz nauka pracy z koniem z ziemi nie mogą być zmieniane czasowo z uwagi na dobro koni.