Regulamin to podstawa prawidłowego funkcjonowania dobrej stajni. Bez regulaminu nie ma bowiem stajni i nie możemy o niej mówić. Regulamin zapewnia bezpieczeństwo zarówno samej stajni, znajdującym się w niej koniom, a także wszystkim osobom i zwierzętom przebywającym na terenie stajni, w szczególności naszym jeźdźcom, których bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu. Uprzejmie prosimy każdą osobę o szczegółowe i dokładne przeczytanie poniższego regulaminu oraz o przestrzeganie jego postanowień. Tylko przestrzeganie regulaminu sprawia, że nasza stajnia funkcjonuje na tak wysokim poziomie. Mimo wszystko należy pamiętać, że jeździectwo należy do grupy sportów wysokiego ryzyka (sportów ekstremalnych) i choć nasza stajnia dokłada wszelkich starań, aby to ryzyko zminimalizować, zawsze należy liczyć się z możliwością wypadku.

Regulamin stajni:

 1. Każda osoba przebywająca na terenie stajni bądź na zajęciach poza stajnią zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu. 

 2. Uczestnik zajęć z jazdy konnej zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad obowiązujących na terenie stajni, niniejszego regulaminu oraz podporządkowania się poleceniom opiekuna (patrz: punkt 4.). 

 3. Zajęcia z jazdy konnej odbywają się zarówno na terenie stajni (ul. Młynek 129, 42-450 Łazy), jak i poza nią (w terenie). 

 4. Opiekunami są: instruktorzy jazdy konnej, instruktorzy hipoterapii, obsługa stajni, właściciel stajni lub inne osoby dorosłe uprawnione do sprawowania opieki nad uczestnikami zajęć z jazdy konnej. 

 5. Każda osoba przebywająca na terenie stajni lub na zajęciach poza stajnią wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w razie wykonywania zdjęć, a także wykonywania zapisu wideo i audio (zdjęcia, wideo i audio umieszczane są przez nas głównie na platformie Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, ASKfm oraz na internetowej stronie WWW, a także w ogłoszeniach internetowych, na ulotkach, banerach, plakatach i tym podobne). 

 6. Warunkiem przyjęcia osoby niepełnoletniej na zajęcia z jazdy konnej jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych oraz ważne ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) dziecka na czas zajęć. 

 7. Warunkiem przyjęcia osoby pełnoletniej na zajęcia z jazdy konnej jest pisemna zgoda oraz ważne ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) na czas zajęć. 

 8. Opłaty za zajęcia z jazdy konnej oraz wszelkie inne zajęcia organizowane przez stajnię pobierane są z góry. 

 9. Każdy uczestnik zajęć z jazdy konnej oświadcza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy konnej i skonsultował to z lekarzem.

 10. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów jazdy konnej oraz/lub instruktorów hipoterapii. 

 11. Zabrania się wchodzenia na padoki/pastwiska, na których są konie, do boksów, w których są konie, a także na ujeżdżalnie/maneże, lonżowniki oraz wszelkie inne miejsca, na których prowadzone są zajęcia z jazdy konnej, bez wiedzy i zgody opiekuna (patrz: punkt 4.). 

 12. Zbliżając się do koni, wchodząc na padoki/pastwiska, na których są konie, do boksów, w których są konie lub na ujeżdżalnie/maneże, lonżowniki oraz wszelkie inne miejsca, na których prowadzone są zajęcia z jazdy konnej, należy bezwględnie posiadać ochronne nakrycie głowy (kask lub toczek jeździecki zgodny z normą bezpieczeństwa w kaskach jeździeckich). 

 13. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach z jazdy konnej, samodzielnie jeżdżąca konno oraz każda osoba przebywająca na terenie stajni bądź na zajęciach poza stajnią jest odpowiedzialna materialnie za spowodowane szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio z jej udziałem. 

 14. Nie wolno dopuszczać, by konie podczas postoju obwąchiwały się lub wzajemnie pogryzały. Konie podczas postoju muszą zachować bezpieczną odległość od siebie (minimum 2 metry). 

 15. Nie wolno dopuszczać, by koń opuszczał głowę do ziemi, gdy popręg jest podpięty jak do jazdy. 

 16. Konia prowadzi się po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąz, lonżę lub inną przeznaczoną do prowadzenia konia linę. 

 17. Zabrania się pozostawiania koni przywiązanych oraz/lub osiodłanych bez opieki. 

 18. Zabrania się dokarmiania koni bez wiedzy i zgody opiekuna (patrz: punkt 4.). 

 19. Prowadząc konie w ręku oraz przygotowując je do jazdy należy bezwględnie posiadać ochronne nakrycie głowy (kask lub toczek jeździecki). 

 20. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach jazdy konnej oraz każda osoba samodzielnie jeżdżąca konno musi bezwględnie posiadać ochronne nakrycie głowy (kask lub toczek jeździecki zgodny z normą bezpieczeństwa w kaskach jeździeckich). 

 21. Na terenie stajni jest możliwość nieodpłatnego wypożyczenia ochronnego nakrycia głowy (kasku lub toczka jeździeckiego zgodnego z normą bezpieczeństwa w kaskach jeździeckich) oraz specjalnej kamizelki ochronnej przeznaczonej do jazdy konnej. 

 22. Do jazdy konnej zaleca się wszystkim stosowanie specjalnych kamizelek ochronnych przeznaczonych do jazdy konnej, a w szczególności osobom niepełnoletnim oraz wszystkim osobom biorącym udział w zajęciach ze skoków przez przeszkody oraz w zajęciach terenowych. 

 23. Zabrania się jazdy konnej w biżuterii (kolczyki, bransoletki, naszyjniki, i tym podobne), w rozpuszczonych włosach (dotyczy wszystkich typów włosów, które bez problemu da się upiąć), w rozpiętych bluzach, kurtkach i tym podobne (muszą być zapięte), w szalikach/arafatkach/chustach (dopuszczalny jest komin lub kominiarka), w bluzkach/koszulkach na ramiączkach oraz w stroju niezgodnym z wymaganiami zapisanymi w punkcie 25. 

 24. Zabrania się podchodzenia do koni od tyłu oraz klepanie koni w zad. 

 25. Zabrania się przywiązywania koni za wodze oraz przypinanie uwiązów, lonż i wszelkich innych lin do wędzidła. 

 26. Zabrania się stosowania przemocy wobec koni i innych zwierząt przebywających na terenie stajni, a także na zajęciach poza stajnią. 

 27. Podczas jazdy konnej zakazane jest spożywanie gumy do żucia, jedzenie oraz korzystanie z telefonów komórkowych. 

 28. Prosimy dbać o sprzęt jeździecki znajdujący się na terenie stajni. Zabrania się niszczenia i dekompletowania sprzętu jeździeckiego. Wszelki sprzęt jeździecki należy zawsze odkładać na swoje miejsce od razu po zakończeniu używania go. 

 29. Jeździec odpowiedzialny jest za stan sprzętu, z którego korzysta oraz stan i zdrowie powierzonego mu konia. 

 30. Spoconego konia należy stępować lub oprowadzać do czasu, aż wyschnie i ustabilizuje się jego oddech. 

 31. Wszelkie uszkodzenia sprzętu jeździeckiego oraz urazy zarówno u koni, jak i u jeźdźców, należy natychmiast zgłosić opiekunowi (patrz: punkt 4.). 

 32. Podczas jazdy w zespole/zastępie najeżdżanie na konia poprzednika jest zakazane. Przy wyprzedzaniu i mijaniu należy zachować odstęp co najmniej 3 metrów od wyprzedzanego konia. Jeźdźcy mijają się zawsze lewymi ramionami. 

 33. Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest do: rozsiodłania i rozkiełznania konia, wyczyszczenia (rozczyszczenia) kopyt i całego konia, odłożenia sprzętu jeździeckiego na swoje miejsce, umycia wędzidła (jeśli używał), odstawienia konia na padok/pastwisko lub do boksu. 

 34. Jeźdźców obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania innych jeźdźców bez zgody opiekuna (patrz: punkt 4.).

 35. Rodzice/opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci przebywające na terenie stajni. 

 36. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w siodlarni bądź w każdym innym miejscu na terenie stajni bez opieki.

 37. Zabrania się wchodzenia na teren stajni z otwartym ogniem. Palenie wyrobów tytoniowych jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 

 38. Na terenie stajni obowiązuje dbałość o porządek oraz obowiązek każdorazowego gaszenia świateł i zamykania drzwi po opuszczeniu danego pomieszczenia. 

 39. Na terenie stajni, a w szczególności w obrębie ujeżdżalni i lonżowników oraz wszelkich innych miejsc, na których prowadzone są zajęcia z jazdy konnej, zabrania się krzyczeć, biegać oraz wykonywać gwałtownych ruchów. Może to spowodować spłoszenie się koni, a co za tym idzie – doprowadzić do nieszczęśliwych wypadków. 

 40. Każdy uczestnik zajęć z jazdy konnej oraz każda osoba samodzielnie jeżdżąca konno powinna posiadać odpowiedni ubiór do wymagań jazdy konnej, to znaczy: długie, nie krępujące ruchów, wygodne i elastyczne spodnie (najlepiej bryczesy), buty, najlepiej wysokie (za kostkę), wąskie, bez wyraźnego protektora, bez zamka błyskawicznego po ich wewnętrznej stronie, z twardą podeszwą i małym obcasem (jeśli takich nie ma – mogą być kalosze, ewentualnie adidasy lub inne obuwie sportowe), a najlepiej sztyblety lub oficerki, długie skarpety/podkolanówki, a najlepiej sztylpy (czapsy), rękawiczki, ochronne nakrycie głowy (kask lub toczek jeździecki zgodny z normą bezpieczeństwa w kaskach jeździeckich), zaleca się również specjalną kamizelkę ochronną przeznaczoną do jazdy konnej. 

 41. Każdy uczestnik zajęć z jazdy konnej oraz każda samodzielnie jeżdżąca osoba powinna każdorazowo posprzątać po swoich koniach. 

 42. Na teren stajni możliwe jest wprowadzanie psów, kotów i innych zwierząt pod opieką, jednak zabrania się wprowadzania zwierząt hałasujących, głośnych, agresywnych i niespokojnych, co może spowodować spłoszenie się koni, a co za tym idzie – doprowadzić do nieszczęśliwych wypadków. Zwierzęta należy wprowadzać na smyczy oraz – jeśli to możliwe – w kagańcu. Opiekun bądź właściciel wprowadzonego zwierzęcia ponosi za niego pełną odpowiedzialność. Należy również pamiętać o każdorazowym posprzątaniu po swoich zwierzętach. 

 43. Zabrania się jazdy konnej oraz wchodzenia na teren stajni pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających. Na terenie stajni obowiązuje również bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających. 

 44. Należy unikać styczności z końmi nienależącymi do stajni (tak zwanymi końmi pensjonatowymi/prywatnymi). Zabrania się głaskania ich, dotykania, czyszczenia, prowadzenia oraz wykonywania wszelkich innych czynności bez zgody właściciela danego konia oraz opiekuna (patrz: punkt 4.). 

 45. Nieprzeczytanie regulaminu nie zwalnia z wymogu jego przestrzegania. 

 46. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu. 

 47. Administratorem danych jest Stajnia u Julii Julia Trąbska z siedzibą w Łazach, na ulicy Młynek 129, NIP: 6492318135, REGON: 385303558. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 48. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.